Để hòa tan 4.8gam kim loại Mg trong 200ml dung dịch HCL. Biết rằng phản ứng xảy ra vừa đủ a. viết phương trình phản ứng b. Tính thể tích khí H2 sinh

Question

Để hòa tan 4.8gam kim loại Mg trong 200ml dung dịch HCL. Biết rằng phản ứng xảy ra vừa đủ
a. viết phương trình phản ứng
b. Tính thể tích khí H2 sinh ra (đktc)
c. Tính nồng độ mol của dd HCL cần dùng

in progress 0
Lydia 2 tháng 2021-07-19T09:54:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:55:56+00:00

  Đổi 200ml=0,2l

  a,$Mg+2HCl→MgCl_2+H_2$

  b,$n_{Mg}=0,2(mol)⇒n_{H_2}=0,2(mol)$

  ⇒$V_{H_2}=0,2.22,4=4,48(l)$

  c,$n_{HCl}=2n_{Mg}=0,4(mol)$

  ⇒$C_M{ddHCl}=0,4/0,2=2M$

  0
  2021-07-19T09:56:25+00:00

  Bạn tham khảo nha!

  a. `-` `Mg + 2HCl -> MgCl_2 + H_2 ↑`

  b. `-` $n_{Mg}$ `=` $\dfrac{4,8}{24}$ `= 0,2` `(mol)` 

  `-` Theo phương trình $n_{H_2}$ `=` $n_{Mg}$ `= 0,2` `(mol)` 

  `->` $V_{H_2(đktc)}$ `= 0,2 × 22,4 = 4,48` `(l)`

  c. `-` `200` `(ml)` `= 0,2` `(l)`

  `-` Theo phương trình $n_{HCl}$ `= 0,4` `(mol)`

  `->` `C_M =` $\dfrac{0,4}{0,2}$ `= 2` `(M)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )