Để làm 1 công việc trong 8 giờ. Cần 30 công nhân, nếu số công nhân tăng thêm 10 người thì thời gian công việc giảm mấy giờ. 3 đội công nhân có tổng 52

Question

Để làm 1 công việc trong 8 giờ. Cần 30 công nhân, nếu số công nhân tăng thêm 10 người thì thời gian công việc giảm mấy giờ. 3 đội công nhân có tổng 52 người. Để làm cùng một công việc
Đội I cần 2 ngày
Đội II cần 3 ngày
Đội III cần 4 ngày
Tính số người mỗi đội
Giúp em với ạ

in progress 0
Arianna 2 ngày 2021-12-07T03:30:46+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T03:31:51+00:00

  a,Thêm 10 người thì tổng số người là:

  30+10=40(người)

  1 người làm trong số giờ là:

  30 x 8=180(giờ)

  40 người làm trong số thời gian là:

  240 : 40 =6(giờ)

  Thời gian hoàn thành giảm số giờ là:

  8 – 6 =2(giờ)

  b,Gọi :Số người ở đội 1,2,3 lần lượt là:a,b,c

  Theo đề bài ,ta có:

  a+b+c=52

  2a=3b=4c⇒a/1/2=b/1/3=c/1/4

  Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau,ta có:

  a/1/2=b/1/3=c/1/4=a+b+c/1/2+1/3+1/4=52/13/12=48

  ⇒a/1/2=48⇒a=24

  ⇒b/1/3=48⇒b=16

  ⇒c/1/4=48⇒c=12

  Vậy:Số người đội 1,2,3 lần lượt là:24,16,12

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )