Để làm bài văn tả cảnh , ta cần chú ý những yêu cầu gì ? * 1 điểm a/Xác định đối tượng miêu tả . b/Quan sát , lựa chọn những hình ảnh tiêu biểu. c/Trì

Question

Để làm bài văn tả cảnh , ta cần chú ý những yêu cầu gì ? *
1 điểm
a/Xác định đối tượng miêu tả .
b/Quan sát , lựa chọn những hình ảnh tiêu biểu.
c/Trình bày những điều quan sát được theo một thứ tự.
d/ Cả 3 đáp án trên .
các bạn chọn 1trong4 đáp án kia

in progress 0
Vivian 3 tháng 2021-09-15T08:41:23+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T08:42:28+00:00

  D. Cả3 phương án trên

  Để lm tốt 1 bài văn tả cảnh thì bạn cần lưu ý những điều sau:

  -Đọc kĩ đề bài,phân tích đề bài

  -Quan sát trực tiếp đến đối tượng đ miêu tả

  -Chú ý đến các chi tiết khi miêu tả 1 cảnh vật nào đó

  -Xác định đ đối tượng mà mik định miêu tả

  -Trình bày những điều mà mik quan sát đ theo 1 thứ tự nhất định,…

  0
  2021-09-15T08:42:58+00:00

  $\text{Để làm bài văn tả cảnh , ta cần chú ý những yêu cầu gì ? (1 điểm )}$

  a/Xác định đối tượng miêu tả
  b/Quan sát , lựa chọn những hình ảnh tiêu biểu

  c/Trình bày những điều quan sát được theo một thứ tự.

  d/ Cả 3 đáp án trên

  `->` Chọn D 

  Giảu thích : 

  Trong bài văn tả cảnh phải luôn có đầy đủ những yếu tố trên. Bởi nếu thiếu 1 yếu tố trong 3 yếu tố khi làm bài sẽ trở nên thiếu ý, làm cho bài văn nhàm chán, nhạt nhẽo. Người đọc sẽ nhận ra. Sẽ làm cho bài văn không hay rõ nét. Đặc biệt phải luôn trình bày theo 1 thứ tự. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )