Dễ lắm nha các men Ai làm nhanh + đúng trc đc ctlhn. Hòa tan hoàn toàn 8,1 gam của 1 kim loại R ( hóa trị III ) bằng dung dịch HCl loãng dư, sau phản

Question

Dễ lắm nha các men
Ai làm nhanh + đúng trc đc ctlhn.
Hòa tan hoàn toàn 8,1 gam của 1 kim loại R ( hóa trị III ) bằng dung dịch HCl loãng dư, sau phản ứng thu được 10,08 lít khí ( đktc), xác định R

in progress 0
Delilah 4 tuần 2021-08-18T16:30:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:31:50+00:00

  Đáp án:

   Bạn tham khảo

  Giải thích các bước giải:

  $2X + 6HCl → 2XCl_3 + 3H_2$

  $n_{H_2} = 10,08/22,4 = 0,45 mol$

  $⇒n_X = 8,1/X mol $

  $n_X= 2/3 n_{H2}= 2/3. 0,45= 0,3 mol $

  $⇒8,1/X= 0,3$

  $X= 27g/mol$

  Vậy $X$ là nhôm $Al$

  0
  2021-08-18T16:31:50+00:00

  Đáp án:

   PTHH : `2R+6HCl->2RCl_3+3H_2(k)`

  `nH_2=frac{10,08}{22,4}=0,45`mol

  *Theo ptpu ta có : `nR=0,3`mol

  `=>MR=frac{8,1}{0,3}=27`g/mol

  Vậy `R` là `Al` tức là nhôm và `Al` có hóa trị III 

  $\text{*Khiên}$

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )