để phòng chống COVID 19 CÓ thể dùng chất nào để pha thành dung dịch phun nơi ở ,trường học…

Question

để phòng chống COVID 19 CÓ thể dùng chất nào để pha thành dung dịch phun nơi ở ,trường học…

in progress 0
Audrey 1 năm 2021-12-02T07:18:56+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T07:20:17+00:00

  Đáp án:

   chất khử trùng

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-02T07:20:30+00:00

  Đáp án:

   dùng chất cloramin B để phun nơi có dịch covid-19

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )