để tác dụng hết với 6,14 g hh FeO,Fe2O3,Fe3O4 cần dùng vừa đủ 160 ml dd HCl 1 M nếu khử hoàn toàn 6,14 g hh trên bằng khí CO ở nhiệt độ cao thì khối

Question

để tác dụng hết với 6,14 g hh FeO,Fe2O3,Fe3O4 cần dùng vừa đủ 160 ml dd HCl 1 M nếu khử hoàn toàn 6,14 g hh trên bằng khí CO ở nhiệt độ cao thì khối lượng Fe thu được là

in progress 0
Adalynn 26 phút 2021-10-08T07:45:51+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:47:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  6,14g oxit + HCl( 0,16 mol) -> muối + H2O

  – Từ phương trình trên ta thấy số mol H2O = 0,5nHCl = 0,08 mol = nO ( oxit)

  – Ta có : 6,14g = mFe + mO

            => mFe = 6,14 – 0,08×16 = 4,86 g

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )