Điểm thuộc đường thẳng d : x-y-1=0 cách đều hai điểm cực trị của hàm số y= x ³ -3x ² + 2 là A ( 2,1) B ( 0,-1) C ( 1,0) D ( -1 ,2 ) Ai biết cá

Question

Điểm thuộc đường thẳng d : x-y-1=0 cách đều hai điểm cực trị của hàm số y= x ³ -3x ² + 2 là
A ( 2,1)
B ( 0,-1)
C ( 1,0)
D ( -1 ,2 )
Ai biết cách giải nhanh bài này không , giúp mình với …. PLEASE !

in progress 0
Adeline 13 phút 2021-10-04T05:04:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T05:05:31+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: $\frac{a+c+b}{c}$

  ct đây $\frac{a+c+b}{c}$

  0
  2021-10-04T05:05:42+00:00

  Goi A la diem thoa man dkien de bai. Vay ta co A(a, a-1).

  Ta co

  $y’ = 3x^2 – 6x$

  y’=0 <-> x = 0 hoac x=2.

  Vay 2 diem cuc tri la B(0,2) va C(2,-2)

  SUy ra $\vec{BA} = (a,a-3)$ va $\vec{CA} = (a-2, a+1)$.

  Theo de bai ta co AB = AC hay $\vec{BA}^2 = \vec{CA^2}$

  Vay

  $$a^2 + (a-3)^2 = (a-2)^2 + (a+1)^2$$

  <-> a = 1.

  Vay diem A(1,0)

  Dap an la C.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )