Điền từ còn thiếu vào ô trống ? * 10 điểm A. Các chất dinh dưỡng – Năng lượng – Gia cầm B. Gia cầm – Chất dinh dưỡng – Năng lượng C. Năng lượng – Các

Question

Điền từ còn thiếu vào ô trống ? *
10 điểm
A. Các chất dinh dưỡng – Năng lượng – Gia cầm
B. Gia cầm – Chất dinh dưỡng – Năng lượng
C. Năng lượng – Các chất dinh dưỡng – Gia cầm

in progress 0
Iris 4 tuần 2021-08-15T23:01:58+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T23:03:22+00:00

  đáp án đây bạn 

  a các chất dinh dưỡng – năng lượng -gia cầm 

  b gia cầm – chất dinh dưỡng – năng lượng 

  c năng lượng – các chất dinh dưỡng -gia cầm

  mk ko thấy ô trống nào cả 🙁

   @ fish

  0
  2021-08-15T23:03:23+00:00

  Điền từ còn thiếu vào ô trống ? * 10 điểm

  A. Các chất dinh dưỡng – Năng lượng – Gia cầm

  B. Gia cầm – Chất dinh dưỡng – Năng lượng

  C. Năng lượng – Các chất dinh dưỡng – Gia cầm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )