Đoạn văn gợi cho em suy nghĩ gì về trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc? (Viết một đoạn văn từ 8 đến 10 dòng).

Question

Đoạn văn gợi cho em suy nghĩ gì về trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc? (Viết một đoạn văn từ 8 đến 10 dòng).

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-09-15T19:34:44+00:00 1 Answers 19 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-15T19:36:24+00:00

    Để có được sự hòa bình, tự do là sự hi sinh xương máu của cha ông ta đi trước. Thanh niên trong các cuộc kháng chiến là một bộ phận nòng cốt , là đôi cánh to lớn nhất, mạnh mẽ nhất để bảo vệ đất nước.  “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt nam có bước đến đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần ở công học tập của các em”. Thật vậy, thế hệ trẻ hiện nay đang kế thừa những phẩm chất quý giá của các thế hệ trước. Thế hệ trẻ là những công dân ở lứa học sinh,  thanh niên… là thế hệ măng đã sắp thành tre, là mầm non tương lai của đất nước. Trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay với vấn đề bảo vệ chủ quyền dân tộc là bao giờ cũng phải có một trái tm sục sôi tinh thần yêu nước cháy bỏng. Thế hệ trẻ luôn là lực lượng tiên phong, xong pha vào những nơi gian khổ mà không ngại khó. Họ luôn tỉnh táo trước các thông tin xấu về đất nước. Mỗi chúng ta hãy trau dồi tri thức rèn luyện phẩm chất đạo đức để trở thành một con người vừa có tài vừa có đức góp phần phát triển quê hương đất nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )