Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: “Những động tác thả sào, rút sào rập ràng nhanh như cắt. Thuyền cố lấn lên. Dượng Hương Thư như m

Question

Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
“Những động tác thả sào, rút sào rập ràng nhanh như cắt. Thuyền cố lấn lên. Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ. Dượng Hương Thư đang vượt thác khác hẳn dượng Hương Thư ở nhà, nói năng nhỏ nhẻ, tính nết nhu mì, ai gọi cũng vâng vâng dạ dạ” (Ngữ Văn 6- tập 2)
a. Đoạn văn trên được trích trong văn bản nào? Tác giả là ai?
b. Nêu tóm tắt nội dung đoạn trích trên bằng một câu văn ngắn gọn?
c. Tìm các câu văn có sử dụng phép tu từ so sánh? Xác định kiểu so sánh trong các câu văn vừa tìm? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ nghệ thuật đó?
d. Cấu trúc so sánh “Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc” thiếu yếu tố nào ?

in progress 0
Adeline 14 phút 2021-09-16T03:35:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T03:36:20+00:00

  a) Đoạn văn trên được trích từ văn bản “Vượt thác“. Của tác giả Võ Quảng.

  b) Nội dung đoạn văn : ” Miêu tả dượng Hương Thư “.

  c) Các câu văn có biện pháp so sánh là :

  – Những động tác thả sào, rút sào rập ràng nhanh như cắt. Đây là kiểu so sánh ngang bằng. Tác dụng : So sánh động tác của dượng Hương Thư nhanh như cắt, làm hình ảnh so sánh dượng thêm sinh động, rõ ràng.

  – Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ. Đây là kiểu so sánh ngang bằng. Tác dụng : + Gợi hình, gợi tả cho hình ảnh dượng Hương Thư như một pho tượng chắc chắn, mạnh mẽ. Giúp so sánh rất tốt hình ảnh của đôi mắt dượng Hương Thư với hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ.

  d) Cấu trúc câu thiếu Phương Diện So Sánh.

  Học tốt!!!!!!!!!!!!!!

  $@Soccuksuk$
  Mik xin hay nhất cho nhóm ạ!

                                                                                 

  0
  2021-09-16T03:36:39+00:00

  a, trích trong Vượt Thác của Võ Quảng

  b, Nội dung: Vẻ đẹp ngoại hình và phẩm chất (sự gan dạ, dũng mãnh, những động tác nhanh) của dượng Hương Thư

  c, Câu văn so sánh:

  + Những động tác thả sào, rút sào rập ràng nhanh như cắt

  + Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ.

  Tác dụng : những hình ảnh so sánh có tác dụng gợi hình gợi cảm, miêu tả Dượng Hương Thư  rất sinh động, cụ thể. Nhân vật Dượng Hương Thư  hiện lên với vẻ nhanh nhẹn, dưt khoát và dáng vẻ khỏe mạnh

  d, Thiếu phương tiện so sánh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )