Đốt cháy 15,5 gam photpho trong bình chứa 11,2 lit khí oxi ở đktc. a. Sau phản ứng chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam? b. Tính khối lượng sản phẩm tạ

Question

Đốt cháy 15,5 gam photpho trong bình chứa 11,2 lit khí oxi ở đktc.
a. Sau phản ứng chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam?
b. Tính khối lượng sản phẩm tạo thành?

in progress 0
Peyton 2 tháng 2021-10-24T03:19:23+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T03:20:30+00:00

  $n_{P}$=$\frac{15,5}{31}$=0,5 (mol)

  $n_{O2}$=$\frac{11,2}{22,4}$=0,5 (mol)

          4P + 5O2 -> 2P2O5

  TPU: 0,5    0,5           

  PU:   0,4    0,5          0,2

  SPU: 0,1    0             0,2

  a, Dư photpho – P

  $m_{Pdư}$=0,1.31=3,1 (g)

  b, $m_{P2O5}$=0,2.142=28,4 (g)

  Vote 5 sao và hãy cho mình ctlhn nhé.

  0
  2021-10-24T03:20:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $a)4P+5O2—to–>2P2O5 $

   $n_P=15,5/31=0,5(mol) $

   $n_{O2}=11,2/22.4=0,5(mol) $

   Lập tỉ lệ

   $n_{P}(0,5/4)>n_{O2}(0,5/5) $

  =>P dư

   $nP=4/5n_{O2}=0,4(mol) $

  => $n_P dư=0,5-0,4=0,1(mol) $

  => $m_P dư=0,1.31=3,1(g) $

  b) $n_{P2O5}=2/5n_{O2}=0,2(mol) $

  => $m_{P2O5}=0,2.142=28,4(g) $

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )