Đốt cháy 16 gam lưu huỳnh trong bình đựng khí oxi. Lượng oxi cần dùng ở đktc là : a. 16 gam b. 22,4 lít c. 11,2 lít

Question

Đốt cháy 16 gam lưu huỳnh trong bình đựng khí oxi. Lượng oxi cần dùng ở đktc là : a. 16 gam b. 22,4 lít c. 11,2 lít

in progress 0
Brielle 6 ngày 2021-12-03T13:10:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T13:11:54+00:00

  Đáp án:

   mO2=16 gam; V O2=11,2 lít

  Giải thích các bước giải:

   S + O2 —> SO2

  Ta có: nS=16/32=0,5 mol -> nO2=nS=0,5 mol

  -> mO2=0,5.(16.2)=16 gam; V O2=0,5.22,4=11,2 lít

  0
  2021-12-03T13:12:00+00:00

  Đáp án:

   b

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )