Dot cháy 9,6g magiê trong khí oxi người ta thu đc magiê oxit Tinh khôi lượng magiê oxit thu đc giúp với

Question

Dot cháy 9,6g magiê trong khí oxi người ta thu đc magiê oxit
Tinh khôi lượng magiê oxit thu đc
giúp với

in progress 0
Alexandra 2 tuần 2021-11-30T16:03:15+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T16:04:25+00:00

  Đáp án:

  $n_{Mg}$ =$\frac{9,6}{24}$ =0,4(mol)

  2Mg+$O_{2}$ (nhiệt độ)→2MgO

  0,4                                        0,4

  ⇒$m_{MgO}$ =0,4.40=16(g)

   

  0
  2021-11-30T16:04:42+00:00

  Đáp án:

  PTHH: 2Mg+O2->2MgO

  nMg=m/M=9,6/24=0,4mol

  nMgO=0,4*2/2=0,4mol

  mMgO=n*M=0,4*40=16g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )