Đốt cháy hoàn toàn 0,9 g chất hữu cơ A thu được 1,32 g khí CO2 và 0,54 g H2O a. Xác định CTPT của A (biết klượng mol của A gấp 3 lần khối lượng mol c

Question

Đốt cháy hoàn toàn 0,9 g chất hữu cơ A thu được 1,32 g khí CO2 và 0,54 g H2O
a. Xác định CTPT của A (biết klượng mol của A gấp 3 lần khối lượng mol của) axit axetic.
b. Tính lượng bạc kim loại sinh ra khi oxi hoá 18 g A.
Giúp mình câu này với ạ!!!

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-10-09T03:17:46+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T03:19:18+00:00

  Đáp án:

   C6H12O6

  21,6g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  nC{O_2} = \dfrac{m}{M} = \dfrac{{1,32}}{{44}} = 0,03\,mol\\
  n{H_2}O = \dfrac{m}{M} = \dfrac{{0,54}}{{18}} = 0,03\,mol\\
  nC = nC{O_2} = 0,03\,mol\\
  nH = 2n{H_2}O = 0,03 \times 2 = 0,06\,mol\\
  mO = 0,9 – 0,03 \times 12 – 0,06 = 0,48g\\
  nO = \dfrac{{0,48}}{{16}} = 0,03\,mol\\
  nC:nH:nO = 0,03:0,06:0,03 = 1:2:1\\
   \Rightarrow CTDHM:C{H_2}O\\
  MA = 60 \times 3 = 180g/mol\\
   \Rightarrow 30n = 180 \Rightarrow n = 6\\
   \Rightarrow CTPT:{C_6}{H_{12}}{O_6}\\
  b)\\
  nA = \dfrac{{18}}{{180}} = 0,1\,mol\\
  nAg = 2nA = 0,2\,mol\\
   \Rightarrow mAg = 0,2 \times 108 = 21,6g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )