Dựa vào số ghi tỉ lệ của bản đồ sau đây: 1:6000000 và 1:50000, cho biết 7 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa?

Question

Dựa vào số ghi tỉ lệ của bản đồ sau đây: 1:6000000 và 1:50000, cho biết 7 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa?

in progress 0
Eloise 2 tháng 2021-10-14T06:45:49+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T06:47:17+00:00

  + Tỉ lệ :1:6000000

  1cm trên bản đồ =6000000 cm trên thực địa

  =>7 cm trên bản đồ ứng với:

  6000000*7=42000000(cm)

  =420km

  Tương tự với ý còn lại

  0
  2021-10-14T06:47:22+00:00

  1:700000km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )