Dùng chất nào có thể nhận biết đc các dd loãng ba(oh)2 nano3 h2so4 A. thuốc tím B. quì tím C . phenolphtalein D. quì tím phenolphtalein

Question

Dùng chất nào có thể nhận biết đc các dd loãng ba(oh)2 nano3 h2so4
A. thuốc tím
B. quì tím
C . phenolphtalein
D. quì tím phenolphtalein

in progress 0
Josephine 1 năm 2021-09-15T19:30:27+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T19:32:01+00:00

   B. Quỳ tím

   $Ba(OH)_2$ làm quỳ tím chuyển màu xanh. Chất $H_2SO_4$ làm quỳ tím chuyển màu đỏ. $NaNO_3$ ko làm thay đổi màu quỳ tím

   

  0
  2021-09-15T19:32:09+00:00

   Đáp án : B

  Dùng quỳ tím nhận biết được:

  +Ba(OH)2 làm quỳ tím hoá xanh do có tính bazo

  +NaNO3 không làm đổi màu quỳ tím

  +H2SO4 làm quỳ tím chuyển đỏ do có tính axit

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )