Đúng hay Sai cho 1 tam giác đối diện với cạnh lớn nhất là góc tù cho 1 tam giác đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhọn cho 1 tam giác đối diện với cạn

Question

Đúng hay Sai
cho 1 tam giác đối diện với cạnh lớn nhất là góc tù
cho 1 tam giác đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhọn
cho 1 tam giác đối diện với cạnh lớn nhất là góc nhọn

in progress 0
Caroline 3 ngày 2021-12-06T17:26:02+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:27:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1,Sai 

  Vì có thể đối diện là góc vuông hay cạnh đó là cạnh huyền

  2,Đúng

  Vì trong 1 tam giác góc nhỏ nhất là góc nhọn

  3,Sai

  Vì có thể đối diện là góc vuông hay cạnh đó là cạnh huyền

  0
  2021-12-06T17:27:32+00:00

  cho 1 tam giác đối diện với cạnh lớn nhất là góc tù==>Sai

  cho 1 tam giác đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhọn==>Đúng

  cho 1 tam giác đối diện với cạnh lớn nhất là góc nhọn==>Sai ? Maby

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )