Đường thẳng y = a x +b đi qua điểm A ( 3;2) và tạo với chiều dương trục O x góc 135 độ ,giá trị b=….

Question

Đường thẳng y = a x +b đi qua điểm A ( 3;2) và tạo với chiều dương trục O x góc 135 độ ,giá trị b=….

in progress 0
Lyla 3 tuần 2021-08-18T22:14:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:16:02+00:00

  Đáp án: $y=-x+5$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: đường thẳng $(d): y=ax+b$ tạo với chiều dương trục $Ox$ góc $135^o$

  $\to a=\tan135^o=-1$

  $\to y=-x+b$

  Lại có $y=-x+b$ đi qua $A(3,2)\to 2=-3+b\to b=5$
  $\to y=-x+5$

  0
  2021-08-18T22:16:30+00:00

  $\alpha=135^o$

  $\Rightarrow a=\tan 135^o=-1$

  $A\in y=-x+b$

  $\Rightarrow -3+b=2$

  $\Leftrightarrow b=5$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )