em có nhận xét gì về chính sách đối ngoại của nhà nguyễn

Question

em có nhận xét gì về chính sách đối ngoại của nhà nguyễn

in progress 0
aihong 3 tháng 2021-07-19T09:55:54+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-19T09:57:51+00:00

    – Tích cực: Duy trì quan hệ thân thiện với các nước láng giềng, nhất là Trung Quốc.

    – Hạn chế: Thực hiện chính sách ngoại giao “đóng cửa”, khước từ mọi quan hệ với các nước phương Tây.  
    => Thể hiện sự bảo thủ, lạc hậu, không tạo điều kiện cho đất nước giao lưu với các nước và các nền văn hóa tiên tiến trên thế giới, dẫn đến đất nước trì trệ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )