Em có nhận xét gì về vua Lê thánh tông ?từ những việc làm của ông Em hãy nêu trách nhiệm của bản thân với đất nước?

Question

Em có nhận xét gì về vua Lê thánh tông ?từ những việc làm của ông Em hãy nêu trách nhiệm của bản thân với đất nước?

in progress 0
Caroline 3 tháng 2021-09-27T10:10:48+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T10:12:05+00:00

  – Lê Thánh Tông là một vị vua anh minh, tài giỏi.

  – Ông đã tiến hành một cuộc cải cách hành chính lớn từ trung ương tời địa phương 

  => Nhờ có ông, mà đất nước Đại Việt trở thành cường quốc Đông Nam Á lúc bấy giờ.

  – Thời vua Lê Thánh Tông, nhân dân ta đã có nhận xét ví von thể hiện qua câu ca dao:

  “Thời vua Thái Tổ, Thái Tông

  Thóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn ăn”

  => Đời sống nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

  mk chỉ nêu được nhận xét thui 

  0
  2021-09-27T10:12:10+00:00

  trách nhiệm của bản thân:

  -chăm chỉ học tập ,để góp sức cho đất nước

  -khong lm những vc gây tổn hại tới đất nước.

  …………………..

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )