Em hãy trình bày các cuộc cách mạng tư sản ở tk XVII

Question

Em hãy trình bày các cuộc cách mạng tư sản ở tk XVII

in progress 0
Autumn 1 tháng 2021-09-08T12:45:58+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T12:46:58+00:00

  Là cách mạng tư sản Anh 

  (1642 ->  1688 ) 

  Giai đoạn 1 : từ năm 1642->1648

  Giai đoạn 2 :từ năm 1649->1688

  Kết quả :

  – Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến, đem lại quyền lợi cho giai cấp tư sản quý tộc mới còn dân nhân ko đc hưởng chút quyền lợi nào 

  Ý nghĩa:

  +Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển 

  => Là cuộc cách mạng ko triệt để

  @Ngoclinh

  Cho mk ctlhn nhó !

  0
  2021-09-08T12:47:18+00:00

  $\text{Cuộc cách mạng tư sản ở thế kỉ XVII là cách mạng tư sản Anh.}$

  $\text{* Nguyên nhân: Thế kỉ XVII nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Anh}$

  $\text{phát triển mạnh ở cả thành thị và nông thôn nhưng bị chế độ}$

  $\text{phong kiến kìm hãm.}$

  $\text{* Tiến trình cách mạng: Gồm hai giai đoạn.}$

  $\text{- Giai đoạn 1: Từ năm 1642 đến năm 1648.}$

  $\text{- Giai đoạn 2: Từ năm 1649 đến năm 1688.}$

  $\text{* Kết quả và ý nghĩa: Cách mạng tư sản thành công tạo nên điều kiện}$

  $\text{cho chủ nghĩa tư bản phát triển.}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )