Xếp ngẫu nhiên 7 học sinh gồm 4 nam và 3 nữ ngồi vào một dãy ghế có 7 ghế sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi . Tính xác suất để hai bạn nữ ngồi

Question

Xếp ngẫu nhiên 7 học sinh gồm 4 nam và 3 nữ ngồi vào một dãy ghế có 7 ghế sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi . Tính xác suất để hai bạn nữ ngồi kề nhau

in progress 0
Adeline 1 năm 2021-08-09T02:15:42+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T02:17:04+00:00

  Đáp án: \(\dfrac{4}{7}\)

   

  Giải thích các bước giải:

  Không gian mẫu là xếp 7 bạn vào 7 vị trí

  $n(\Omega)=7!=5040$

  Gọi A là biến cố: “hai bạn nữ ngồi kề nhau”

  Chọn 2 bạn từ 3 bạn nữ có 2 cách

  Coi 2 bạn nữ đó là 1, xếp 6 vào 6 vị trí có 6! cách

  Xếp 2 bạn nữ đảo chỗ cho nhau có 2 cách

  $⇒ n(A)=2.6!.2=2880$

  ⇒ P(A)=\(\frac{n(A)}{n(\Omega)} =\frac{2880}{5040}=\frac{4}{7}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )