Xét các phát biểu: 1. Hiđro ở điều kiện thường tồn tại ở thể lỏng. 2. Hiđro nhẹ hơn không khí 0,1 lần. 3. Hiđro là một chất khí không màu, không mùi,

Question

Xét các phát biểu:
1. Hiđro ở điều kiện thường tồn tại ở thể lỏng.
2. Hiđro nhẹ hơn không khí 0,1 lần.
3. Hiđro là một chất khí không màu, không mùi, không vị.
4. Hiđro tan rất ít trong nước.
Số phát biểu đúng là:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

in progress 0
Liliana 1 tháng 2021-11-12T14:00:58+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:02:19+00:00

  Đáp án là B nha

  đúng là 3 và 2

  0
  2021-11-12T14:02:29+00:00

  Đáp án:

   câu B

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )