$\frac{x}{5}$ – $\frac{5}{6}$ = $\frac{-19}{30}$

Question

$\frac{x}{5}$ – $\frac{5}{6}$ = $\frac{-19}{30}$

in progress 0
Kylie 1 năm 2021-09-05T18:42:51+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:44:07+00:00

  $\frac{x}{5}$ – $\frac{5}{6}$ = $\frac{-19}{30}$

  ⇔ $\frac{x}{5}$ = $\frac{-19}{30}$ + $\frac{5}{6}$

  ⇔ $\frac{x}{5}$ = $\frac{1}{5}$

  ⇔ $x$ = 1

  Vậy $x$ = 1

  0
  2021-09-05T18:44:25+00:00

  Đáp án:

  `x=1`

  Giải thích các bước giải:

  `x/5-5/6=(-19)/30`

  `=>x/5=(-19)/30+5/6`

  `=>x/5=(-19)/30+25/30`

  `=>x/5=6/30`

  `=>x/5=1/5`

  `=>x=1`

  Vậy `x=1`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )