Giá xăng lúc đầu là 13500đồng . lần đầu tăng 16%, lần thứ hai tăng 15%. Sau hai lần điều chỉnh , giá xăng hiện tại là bao nhiêu ?

Question

Giá xăng lúc đầu là 13500đồng . lần đầu tăng 16%, lần thứ hai tăng 15%. Sau hai lần điều chỉnh , giá xăng hiện tại là bao nhiêu ?

in progress 0
Reagan 2 tháng 2021-10-22T09:59:56+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-22T10:01:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Giá xăng lần đầu tăng là :

         13500 ÷ 100 x 16% = 2160 ( đồng)

    Sau lần đầu tăng thì số tiền xăng là :

         13500 + 2160 = 15660 (đồng)  

  Giá xăng lần 2 tăng là :

         15660 ÷ 100 × 15% = 2349 (đồng)

     Giá xăng hiện tại là :

          15660 + 2349 = 18009 ( đồng )

  0
  2021-10-22T10:01:44+00:00

   Giá xăng lần đầu tăng là :

         13500 ÷ 100 x 16% = 2160 ( đồng)

    Sau lần đầu tăng thì số tiền xăng là :

         13500 + 2160 = 15660 (đồng)  

  Giá xăng lần 2 tăng là :

         15660 ÷ 100 × 15% = 2349 (đồng)

     Giá xăng hiện tại là :

          15660 + 2349 = 18009 ( đồng )

                    ĐS : 18009 đồng

  Chúc bn học tốt 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )