Gia đình trang đi siêu thị mua một món hàngđang có chương trình khuyến mãi giảm giá 20% do có thẻ khách hàng thân thiết của siêu thị nên gia đình bạn

Question

Gia đình trang đi siêu thị mua một món hàngđang có chương trình khuyến mãi giảm giá 20% do có thẻ khách hàng thân thiết của siêu thị nên gia đình bạn được giảm thêm 2% trên giá đã giảm , do đó gia đình bạn chỉ phải trả 196000 đồng cho món hàng đó .hỏi giá ban đầu của món hàng đó nếu không khuyến mãi là bao nhiêu .

in progress 0
Sarah 3 tháng 2021-09-24T22:40:43+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T22:42:41+00:00

  giá tiền khi chưa dùng thẻ là

  19600 / 100% – 2% = 200000

  giá tiền lúc đầu là

  200000 / 100% – 20% = 250000

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )