Gia đình trang đi siêu thị mua một món hàngđang có chương trình khuyến mãi giảm giá 20% do có thẻ khách hàng thân thiết của siêu thị nên gia đình bạn

Photo of author

By Sarah

Gia đình trang đi siêu thị mua một món hàngđang có chương trình khuyến mãi giảm giá 20% do có thẻ khách hàng thân thiết của siêu thị nên gia đình bạn được giảm thêm 2% trên giá đã giảm , do đó gia đình bạn chỉ phải trả 196000 đồng cho món hàng đó .hỏi giá ban đầu của món hàng đó nếu không khuyến mãi là bao nhiêu .
Leave a Comment