Giá trị m để phương trình x^4-3x^2+m=0 co 4 nghiệm phân biệt

Question

Giá trị m để phương trình x^4-3x^2+m=0 co 4 nghiệm phân biệt

in progress 0
Mackenzie 5 ngày 2021-09-19T03:55:34+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T03:57:13+00:00

  đắt x ²=t (t>0)

  -> t ²-3t+m=0(1)

  để pt ban đầu có 4 nghiệm pb <-> pt (1) có 2 nghiệm dương pb

  <-> Δ>0 <-> 9-4m>0 <-> m<9/4

  và $\left \{ {{t1.t2>0} \atop {t1+t2>0}} \right.$

  $\left \{ {{m>0} \atop {3>0(lđ)}} \right.$

  m>0

  vậy 0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )