Giải giúp e chính xác PT với ạ : 1/x-1 +2/x^2+x+1 = 3x^2/x^3-1

Question

Giải giúp e chính xác PT với ạ :
1/x-1 +2/x^2+x+1 = 3x^2/x^3-1

in progress 0
Kennedy 14 phút 2021-10-04T11:39:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T11:40:52+00:00

  Đáp án :

  `x=1/2` là nghiệm của phương trình

  Giải thích các bước giải :

  `1/(x-1)+2/(x^2+x+1)=(3x^2)/(x^3-1)     (Đkxđ : x \ne 1)`
  `<=>(x^2+x+1)/((x-1)(x^2+x+1))+(2(x-1))/((x-1)(x^2+x+1))=(3x^2)/((x-1)(x^2+x+1))`
  `<=>x^2+x+1+2(x-1)=3x^2`
  `<=>x^2-3x^2+x+2x-2+1=0`
  `<=>3x-2x^2-1=0`
  `<=>-(2x^2-2x)+(x-1)=0`
  `<=>-2x(x-1)+(x-1)=0`
  `<=>(x-1)(1-2x)=0`
  `<=>`\(\left[ \begin{array}{l}x-1=0\\1-2x=0\end{array} \right.\)
  `<=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=1\\2x=1\end{array} \right.\)
  `<=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=1  (Ktmđk)\\x=\frac1/2  (Tmđk)\end{array} \right.\)
  Vậy : `x=1/2` là nghiệm của phương trình

  0
  2021-10-04T11:41:06+00:00

  Đáp án: `S={1/2}`

   

  Giải thích các bước giải:

   ĐKXĐ: $\begin{cases}x-1 \ne 0\\x^2+x+1 \ne 0 \forall x\\x^3-1 \ne 0 \ne 0\end{cases} \Leftrightarrow x \ne 1$

  `1/(x-1) +2/(x^2+x+1)=(3x^2)/(x^3-1)`

  `<=> 1/(x-1)+2(x^2+x+1)=(3x^2)/((x-1)(x^2+x+1))`

  `<=> x^2+x+1+2(x-1)=3x^2`

  `<=> 2x^2-3x+1=0`

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=1(L)\\x=\dfrac{1}{2}(TM)\end{array} \right.\) 

  Vậy `S={1/2}`.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )