Giải giúp mình với.cần gấp (Bài Giải Tóan Bằng Cách Lập PT) Hai xe khởi hành cùng một lúc từ địa điểm A đến B cách nhau 100km, xe thứ nhất chạy nhanh

Question

Giải giúp mình với.cần gấp
(Bài Giải Tóan Bằng Cách Lập PT)
Hai xe khởi hành cùng một lúc từ địa điểm A đến B cách nhau 100km, xe thứ nhất chạy nhanh hơn xe thứ hai 10km/h nên đã đến nơi sớm hơn 30 phút. Tính vận tốc mỗi xe.

in progress 0
Nevaeh 3 tháng 2021-09-08T17:29:21+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T17:30:41+00:00

  Xe thứ nhất 

  Xe thứ hai 

  Giải thích các bước giải:

  Gọi  là vận tốc xe thứ nhất 

  Vận tốc xe thứ hai là: 

  Xe thứ nhất đi từ  đến  hết:  (giờ)

  Xe thứ hai đi từ  đến  hết:  (giờ)

  Vì xe thứ nhất đến B sớm hơn xe thứ hai  phút = giờ nên ta có phương trình sau:

  Vậy:

  +) Vận tốc xe thứ nhất là 

  +) Vận tốc xe thứ hai là 

   

  0
  2021-09-08T17:31:01+00:00

  Đáp án:

  Xe thứ nhất $50km/h$

  Xe thứ hai $40km/h$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $x(km/h)$ là vận tốc xe thứ nhất $(x>10)$

  Vận tốc xe thứ hai là: $x-10(km/h)$

  Xe thứ nhất đi từ $A$ đến $B$ hết: `{100}/x` (giờ)

  Xe thứ hai đi từ $A$ đến $B$ hết: `{100}/{x-10}` (giờ)

  Vì xe thứ nhất đến $B$ sớm hơn xe thứ hai `30` phút =`1/ 2` giờ nên ta có phương trình sau:

  `\qquad {100}/{x-10}-{100}/x=1/ 2`

  `<=>2.100x-2.100(x-10)=x(x-10)`

  `<=>200x-200x+2000=x^2-10x`

  `<=>x^2-10x-2000=0`

  `<=>`$\left[\begin{array}{l}x=-40(loại)\\x=50(thỏa \ ĐK)\end{array}\right.$

  Vậy:

  +) Vận tốc xe thứ nhất là $50km/h$

  +) Vận tốc xe thứ hai là $50-10=40km/h$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )