Giải phương trình (x+1)(x+2)(x+3)(x+4)=3

Question

Giải phương trình
(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)=3

in progress 0
Delilah 2 tuần 2021-09-07T08:17:33+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:18:57+00:00

  Đáp án:dưới nha

   

  Giải thích các bước giải:

  (x+1)(x+2)(x+3)(x+4)=3

  <=>(x+1)(x+4)(x+2)(x+3)=3

  <=>(x^2+5x+4)(x^2+5x+6)=3

  đặt x^2+5x+5=t(1)

  ta có

   (t-1)(t+1)=3

  <=>t^2-1=3

  <=>t^2=4

  <=>t=2(2)

  thay (2) vào (1) ta được

  t^2+5x+5=2

  <=>t^2+5x+3=0

  <=>t=(-5+ căn 13)/2 hoặc x=(-5- căn 13)/2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )