Giải phương trình sau : sin x + 1,5 cot x = 0

Question

Giải phương trình sau : sin x + 1,5 cot x = 0

in progress 0
Nevaeh 21 phút 2021-09-14T09:15:16+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T09:16:46+00:00

  ĐK: $\sin x \neq 0$ hay $x \neq k\pi$

  Nhân cả 2 vế với $\sin x$ ta có

  $\sin^2x + \dfrac{3}{2} \cos x = 0$

  $<-> 2(1-\cos^2x) + 3\cos x = 0$

  $<-> -2\cos^2x + 3\cos x + 2 = 0$

  Ptrinh có nghiệm là $\cos x = -\dfrac{1}{2}$ hoặc $\cos x = 2$ (loại)

  Do đó $x = \pm \dfrac{2\pi}{3} + 2k\pi$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )