Giai pt: 9sinx+6cosx-3sin2x+cos2x=8 giúp mik với :)

Question

Giai pt:
9sinx+6cosx-3sin2x+cos2x=8
giúp mik với 🙂

in progress 0
Adeline 2 tuần 2021-08-23T05:57:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T05:58:44+00:00

  Đáp án:

   $x=\pi/2+k2\pi$

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-23T05:58:57+00:00

  $9sinx+6cosx-3sin2x+cos2x=8$

  $⇔6sinxcosx-6cosx-2sin^{2}x-9sinx+7=0$

  $⇔6cosx(sinx-1)+(sinx-1)(2sinx-7)=0$

  $⇔(sinx-1)(6cosx+2sinx-7)=0$

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}sinx=1\\6cosx+2sinx-7=0\end{array} \right.\) 

  $⇔x=\frac{\pi}{2}$ +$2k\pi$ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )