giúp mình bài này với!thanks Câu 4. (3,0 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác BE, kẻ EH vuông góc với BC tại H, gọi K là giao điểm của

Question

giúp mình bài này với!thanks
Câu 4. (3,0 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác BE, kẻ EH vuông góc
với BC tại H, gọi K là giao điểm của hai đường thẳng BA và HE.
a) Chứng minh AE = HE, AB = BH.
b) Chứng minh tam giác BCK là tam giác cân.
c) Tính độ dài BK, AC biết AB = 6cm, BC = 10cm

in progress 0
Melody 1 năm 2021-10-16T01:22:04+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T01:23:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Xét ΔABE và ΔHBE có:

     BAEˆ=BHEˆ=90BAE^=BHE^=90 (gt)

     BE:cạnh chung

     ABEˆ=HBEˆ(gt)ABE^=HBE^(gt)

  => ΔABE =ΔHBE(cạnh huyền-góc nhọn)

  b) Vì ΔABE=ΔHBE(cmt)

  => AB=BH ; AE=EH

  => B,E  đường trung trực của đoạn thẳng AH

  =>BE là đường trung trực của đoạn thẳng AH

  c) Xét ΔAEK và ΔHEC có:

        KAEˆ=CHEˆ=90(gt)KAE^=CHE^=90(gt)

       AE=EH(cmt)

        AEKˆ=HECˆAEK^=HEC^

  =>ΔAEK=ΔHEC(g.c.g)

  =>EK=EC

  d) Xét ΔEHC vuông tại H(gt)

  => HE<EC

  Mà: HE=AE(cmt)

  =>AE<EC

  Cho mk câu trả lời đg nhất nha^ ,chúc bn thi tốt^-^

  Mk ko có chức năng chụp vẽ hình nên dựa vào đó vẽ hộ mk ạ~

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )