Giúp với mọi người cảm ơn mọi người 2 cách nói sau có điểm gì giống và khác nhau vì sao có sự khác nhau đó a) em chào cô! b) em chào cô ạ!

Question

Giúp với mọi người cảm ơn mọi người
2 cách nói sau có điểm gì giống và khác nhau vì sao có sự khác nhau đó
a) em chào cô!
b) em chào cô ạ!

in progress 0
Vivian 1 năm 2021-10-28T15:34:47+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T15:36:11+00:00

  $\text{2 cách nói sau có điểm gì giống và khác nhau, vì sao có sự khác nhau đó:}$

  $\text{a) em chào cô!}$

  $\text{b) em chào cô ạ!}$

  $\text{2 cách nói trên đều mang 1 ý nghĩa là chào cô, khác nhau là ở cách b) thì thêm chữ ạ, thể hiện}$ $\text{sự tôn kính, quý trọng thầy cô giáo, còn cách a) ý nghĩa tương đối đầy đủ nhưng cách b) thì ý}$ $\text{nghĩa sẽ đầy đủ hơn.}$

  0
  2021-10-28T15:36:30+00:00

  thêm ạ thể hiện sự tôn trọng , kính trọng cô giáo

               xin 5* cùng CTLHN ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )