Gọi G là trọng tâm tam giác ABC vuông với cạnh huyền BC = 12 . Tổng hai vectơ GB+GC có độ dài bằng bao nhiêu

Question

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC vuông với cạnh huyền BC = 12 . Tổng hai vectơ GB+GC có độ dài bằng bao nhiêu

in progress 0
Gianna 1 tháng 2021-07-28T13:22:05+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:23:36+00:00

  $|\vec{GB}+\vec{GC}|$

  $=|-\vec{GA}|$

  $=|\vec{AG}|$

  $=\dfrac{2}{3}|\vec{AM}|$ (M là trung điểm BC)

  Mà AM là trung tuyến ứng với cạnh huyền nên $AM=0,5BC=6$

  $\to |\vec{GB}+\vec{GC}|=\dfrac{2}{3}.6=4$

  0
  2021-07-28T13:23:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ở ảnh nha bạn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )