Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 180km đi ngược chiều nhau. Sau 2 giờ thì hai xe gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe, bi

Question

Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 180km đi ngược chiều nhau. Sau 2 giờ thì hai xe gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe, biết rằng xe đi từ A có vận tốc lớn hơn xe đi từ B 10 km/giờ.

in progress 0
Katherine 6 ngày 2021-12-04T17:14:30+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T17:15:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi vận tốc của ô tô là x (km/h)

  vân tốc của xe máy là y (km/h) ( Đk: x > y> 0, x > 10)

  Ta có phương trình : x – y = 10 (1)

  Sau 2 giờ ô tô đi được quãng đường là: 2.x (km)

  Sau 2 giờ xe máy đi được quãng đường là: 2.y (km)

  thì chúng gặp nhau, ta có phương trình: 2x + 2y = 180 hay x + y = 90 (2)

  Từ (1), (2) ta có hệ phương trình:

  x-y=10⇔x=50 

  x+y=90    y=40  

  0
  2021-12-04T17:15:48+00:00

  Gọi vận tốc của ô tô xuất phát từ điểm A là: x (km/h) (x > 10)

  Vận tốc của ô tô xuất phát từ điểm B là: x – 10 (km/h)

  Quãng đường ô tô đi từ A đi được trong 2h là: 2x (km)

  Quãng đường ô tô đi từ B đi được trong 2h là: 2(x – 10) (km)

  Vì quãng đường AB không đổi

  ⇒ Ta có phương trình:

  2x + 2(x – 10) = 180

  ⇔ 2x + 2x – 20 = 180

  ⇔ 4x = 160 

  ⇔ x = 40 (TMĐK)

  Vậy vận tốc của ô tô xuất phát từ điểm A là: 40 km/h

  Vận tốc của ô tô xuất phát từ điểm B là: 40 – 10 = 30 (km/h)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )