Hai tam giác đồng dạng với nhau,với tỉ số chu vi là 3/4,hiệu độ dài cạnh tương ứng là 3.Tính hai cạnh đó.

Question

Hai tam giác đồng dạng với nhau,với tỉ số chu vi là 3/4,hiệu độ dài cạnh tương ứng là 3.Tính hai cạnh đó.

in progress 0
Nevaeh 1 năm 2021-11-26T11:15:38+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T11:17:02+00:00

  *Tỷ số chu vi bằng tỷ số đồng dạng

  ⇒Tỷ số đồng dạng của 2 cạnh tương ứng đó là: $\frac{3}{4}$

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  $4-3=1$ (phần)

  Cạnh nhỏ là:

  $3:1.3=9$

  Cạnh lớn là:

  $9+3=12$

  Vậy 2 cạnh đó lần lượt là: $9;12$

  0
  2021-11-26T11:17:21+00:00

  Gọi độ dài hai cạnh tương của hai tam giác lần lượt là x,y (x,y > 0)

  Ta có tỉ số chu vi bằng tỉ số đồng dạng

  ⇒  $\frac{x}{y}$ = $\frac{3}{4}$ 

  ⇒ $\frac{x}{3}$ = $\frac{y}{4}$ 

  Áp dụng t/c của dãy TSBN ta có:

  $\frac{y}{4} = \frac{x}{3} = \frac{y – x}{4 – 3} = \frac{3}{1} = 3$

  Suy ra: $y = 3 \times 4 = 12$

              $x = 3 \times 3 = 9$

  Vậy độ dài hai cạnh lần lượt là 9;12

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )