Hai tam giác đồng dạng với nhau,với tỉ số chu vi là 3/4,hiệu độ dài cạnh tương ứng là 3.Tính hai cạnh đó.

Photo of author

By Nevaeh

Hai tam giác đồng dạng với nhau,với tỉ số chu vi là 3/4,hiệu độ dài cạnh tương ứng là 3.Tính hai cạnh đó.
Leave a Comment