hai thùng chứa được tất cả là 800l nước.Thùng bé chứa đc ít hơn thùng to 120l nước.Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít nước

Question

hai thùng chứa được tất cả là 800l nước.Thùng bé chứa đc ít hơn thùng to 120l nước.Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít nước

in progress 0
Maya 3 ngày 2021-12-06T17:54:02+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:55:45+00:00

  Thùng bé chứa được số lít nước là:

  Thùng lớn chứa được số lít nước là:

  0
  2021-12-06T17:55:59+00:00

  Lời giải

  Thùng lớn chứa được số lít nước là:

      `(800+120):2=460      (l)`

  Thùng bé chứa được số lít nước là:

     `800-460=340      (l)`

         Đáp số: `460l,340l`.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )