Lập bảng so sánh các cuộc cách mạng tư sản trong hai thế kỉ XVII- XVIII về hình thức nhiệm vụ lãnh đạo động lực , kết quả tính chất . Em hãy rút ra n

Photo of author

By Amaya

Lập bảng so sánh các cuộc cách mạng tư sản trong hai thế kỉ XVII- XVIII về hình thức nhiệm vụ lãnh đạo động lực , kết quả tính chất . Em hãy rút ra nhận xét về cuộc cách mạng tư sản Anh và cuộc cách mạng tư sản Pháp ?

0 bình luận về “Lập bảng so sánh các cuộc cách mạng tư sản trong hai thế kỉ XVII- XVIII về hình thức nhiệm vụ lãnh đạo động lực , kết quả tính chất . Em hãy rút ra n”

 1. * Lập bảng so sánh

  * Nhận xét:

  – Cách mạng tư sản Anh mở đường cho CNTB phát triển mạnh mẽ hơn, đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới. Nhưng quyền lợi của nhân dân lao động lại không được đáp ứng.

  – Cách mạng tư sản Pháp đã:

  + Lật đổ chính quyền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu mọi tàn dư phong kiến; giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân; những cản trở đối với công thương nghiệp bị xóa bỏ, thị trường dân tộc thống nhất được hình thành.

  + Tuy Cách mạng tư sản Pháp được coi là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất, nhưng nó vẫn chưa đáp ứng được đầy dù quyền lợi cho nhân dân, vẫn không hoàn toàn xóa bỏ được chế độ phong kiến, chỉ có giai cấp tư sản là được hưởng lợi.

Viết một bình luận