Hai vòi nước cùng chảy vào bể cạn trong 1 giờ được 3/10 bể. Nếu vòi 1 chảy trong 3 giờ, vòi 2 chảy trong 2 giờ thì cả hai vòi chảy được 4/5 bể. Tính t

Question

Hai vòi nước cùng chảy vào bể cạn trong 1 giờ được 3/10 bể. Nếu vòi 1 chảy trong 3 giờ, vòi 2 chảy trong 2 giờ thì cả hai vòi chảy được 4/5 bể. Tính thời gian mỗi vòi chảy đầy bể?

in progress 0
Bella 3 ngày 2021-10-17T04:49:38+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:51:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi thời gian chảy của vòi thứ nhấtlà:$x(x>0)$

  Vòi thứ hai là:$y(y>0)$

  Hai vòi nước cùng chảy vào bể cạn trong 1 giờ được $\frac{3}{10}$ bể

  ⇒$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{3}{10} (1)$

  Nếu vòi $1$ chảy trong $3$ giờ, vòi $2$ chảy trong $2$ giờ thì cả hai vòi chảy được $\frac{4}{5}$ bể.

  ⇒$3x+2y=\frac{4}{5} (2)$

  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình

  ⇒$\left \{ {{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{3}{10} } \atop {3x+2y=\frac{4}{5} }} \right.$ 

  $\left \{ {{x=5} \atop {y=10}} \right.$

  Vậy vòi $1$ chảy $1$ mình mất $5h$

  Vòi $2$ chảy $1$ mình mất $10h$.

  @hoangminh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )