hãy chứng minh từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX tình hình châu Phi gặp nhiều khó khăn trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

Question

hãy chứng minh từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX tình hình châu Phi gặp nhiều khó khăn trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

in progress 0
Ariana 1 năm 2021-11-26T10:43:58+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-26T10:45:15+00:00

    Mọi người gặp nhiều kho khăn còn chẳng có thức ăn nhiều dịch bệnh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )