Hãy so sánh cấu trúc của các boại bào quan?

Question

Hãy so sánh cấu trúc của các boại bào quan?

in progress 0
Amara 1 năm 2021-11-13T06:54:27+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T06:56:02+00:00

  Dấu hiệu so sánh         Tế bào nhân sơ                                                                      Tế bào nhân thực

  1. Vỏ nhầy                    Có lông, roi, vỏ nhầy.      Không có vỏ nhầy.

  2. Thành tế bào           Peptiđôglican.                   Xenlulozơ và peptiđôglican, hemixenlulozơ.

  4. Tế bào chất:

  + Ribôxôm                  + Chỉ có một bào              + Ribôxôm lớn hơn.

                                          quan là ribôxôm.            + Có các hệ thống phân chia tế bào thành các                                                                                           xoang riêng biệt, có nhiều bào quan có màng                                                                                         bao bọc (Gôngi, Lizôxôm…).

  + Bào quan khác        + Không có hệ thống

                                       nội không có các bào

                                       quan có màng bao bọc

  5. Nhân:                      Chưa có nhân điển hình      Có nhân hoàn chỉnh: có màng nhân, trong nhân    + Màng nhân              chỉ có vùng tế bào chất   

  + Nhân con                chưa AND                            chất nhiễm sắc và hạch nhân

  + NST

  0
  2021-11-13T06:56:19+00:00

  điểm giống và khác nhau giữa ti thể và lục lạp về cấu trúc và chức năng.

  – Giống nhau

  + Đều là các bào quan có trong tế bào nhân thực.

  + Đều có màng kép gồm 2 lớp màng (màng ngoài và màng trong).

  + Ribôxôm 70S, ADN trần dạng vòng, nhân đôi độc lập với ADN NST.

  + Đều có phức hệ ATP-sintetaza nên tổng hợp được ATP, có vai trò cung cấp năng lượng cho hoạt động sống của tế bào.

  + Đều có nguồn gốc từ tế bào nhân sơ.

  – Khác nhau:

  hay-so-sanh-cau-truc-cua-cac-boai-bao-quan

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )