hãy so sánh phân tử khí ô xi nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với phân tử hiđro,phân tử khí nitơ và phân tử khí cacbonic

Question

hãy so sánh phân tử khí ô xi nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với phân tử hiđro,phân tử khí nitơ và phân tử khí cacbonic

in progress 0
Melody 1 năm 2021-09-11T16:24:35+00:00 2 Answers 72 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T16:25:39+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $d_{O_2/H_2}$`=32/2=16`

  `->O_2` nặng hơn `H_2=16` lần

  $d_{O_2/N_2}$`=32/28=1,143`

  `->O_2` nặng hơn `N_2=1,143` lần

  $d_{O_2/CO_2}$`=32/44=0,73`

  `->O_2` nhẹ hơn `N_2=0,73` lần

  0
  2021-09-11T16:26:20+00:00

  Đáp án: Ụ v Ụ tui không biết bấm phân số 

  d O2/H2=32/2=16 lần

  d O2/N2=32/28~ 1,14 lần

  d O2/CO2=32/44 ~ 0,72 lần

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )