hãy tính độ sâu của đáy biển tại một nơi mà thời gian kể từ lúc tàu phát ra sóng siêu âm đến khi nhận sóng siêu âm phản xạ ngược lại là 1,6 giây. Biết

Question

hãy tính độ sâu của đáy biển tại một nơi mà thời gian kể từ lúc tàu phát ra sóng siêu âm đến khi nhận sóng siêu âm phản xạ ngược lại là 1,6 giây. Biết vận tốc truyền âm trong nước biển là 1500m/s

in progress 0
Daisy 2 tháng 2021-10-12T08:13:23+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T08:14:25+00:00

  Đáp án:

   s = 1 200m

  Giải thích các bước giải:

   Tóm tắt:

  t = 1,6s

  v = 1 500m/s

  Tính s = ?

  Giải:

  Độ sâu của đáy biển:

  v = 2s/t ⇒ 2s = v.t = 1 500.1,6 = 2 400m

                ⇒   s = 2 400/2 = 1 200m

  Vậy độ sâu của đáy biển là 1 200m.

  0
  2021-10-12T08:15:09+00:00

  Đáp án:

   h=1200m

  Giải thích các bước giải:

   Tóm tắt:

  t=1,6 giây

  v=1500m/s

  …………..

  h=…?…(m)

  Bài giải

  Độ sâu của đáy biển là.

  h =s/2=(v.t)/2=(1500.1,6)/2=1200 (m)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )