Câu mở đầu và kết thúc trong bài thơ Cảnh ngày hè có gì lạ so với số tiếng quy định của thơ thất ngôn bát cú Đường luật? Câu thơ kết thúc thể hiện tư

By Rose

Câu mở đầu và kết thúc trong bài thơ Cảnh ngày hè có gì lạ so với số tiếng quy định của thơ thất ngôn bát cú Đường luật? Câu thơ kết thúc thể hiện tư tưởng gì của nhà thơ?

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận