Help me ;^; Tiến hành nhiệt phân 100 gam CaCO3 , thu được 33 gam CO2 . Hiệu suất của phản ứng nhiệt phân là A: 42%.  B: 33%.  C: 67%.  D: 75%.

Question

Help me ;^;
Tiến hành nhiệt phân 100 gam CaCO3 , thu được 33 gam CO2 . Hiệu suất của phản ứng nhiệt phân là
A:
42%.
 B:
33%.
 C:
67%.
 D:
75%.

in progress 0
Margaret 1 tuần 2021-12-07T18:46:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:48:22+00:00

  Đáp án:

   D

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-07T18:48:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   D.75%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )