Hidrocacbon nào phân tử chi có liên kết đơn

Question

Hidrocacbon nào phân tử chi có liên kết đơn

in progress 0
Katherine 1 tháng 2021-11-07T17:14:14+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-07T17:15:21+00:00

  Đáp án:

  CH4 : gồm 4 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử C

  0
  2021-11-07T17:15:35+00:00

  Đáp án: metan ạ

   

  Giải thích các bước giải:

  CH4 : gồm 4 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )