Hiệu của số tự nhiên lớn nhất có 6 chữ số khác nhau và số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau ?

Question

Hiệu của số tự nhiên lớn nhất có 6 chữ số khác nhau và số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau ?

in progress 0
Arya 2 tháng 2021-09-28T14:52:54+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T14:54:02+00:00

  Số tự nhiên lớn nhất có 6 chữ số khác nhau là:987654

  Số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau là:10234

  Hiệu của hai số là:

  987654-10234=977420

  Đ/S:977420

  CHÚC HỌC TỐT!

   

  0
  2021-09-28T14:54:03+00:00

  Giải thích các bước giải:

  -Số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau là:987654

  -Số tự nhiên nhỏ nhát có chữ số khác nhau là:10234

  Hiệu của số tự nhiên lớn nhất có 6 chữ số khác nhau và số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau là:

  987654-10234=977420

                          Đáp số:977420

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )